მოიწვიე მეგობარი

მოიწვიე მეგობარი

გაიგე მეტი

დააგროვე ყოველ მოწვეულ მეგობარზე

დააგროვე ყოველ მოწვეულ მეგობარზე

გაიგე მეტი

გაანაღდე დაგროვილი ქულები

გაანაღდე დაგროვილი ქულები

გაიგე მეტი